Kas yra Studentų atstovybė? Kokia jos reikšmė universitete? Ką ji reiškia Tau, skaitančiajam šį įrašą?

Negaliu kalbėti už kitus, tačiau man tai – ne tik organizacija, atstovaujanti studentus. Ne tik darbo vieta, į kurią skubu po paskaitų, kai mano bendrakursiai keliauja namo ilsėtis. SA jau tapusi man antraisiais namais. Gyvename tarsi broliai ir seserys, kartais valandų valandas galime šnekėtis įvairiausiomis temomis ar peštis kaip maži vaikai dėl užsispyrimo ar principų. Kad ir kaip ten bebūtų, čia gali būti tikras, kad jeigu kas nors atsitiktų, tai atsirastų bent keli žmonės kurie užstotų ir palaikytų. Net ir tie, paprastai nerodantieji šiltų jausmų, kartais pasako „Nusiramink. Viskas bus gerai“, ir tada stebuklingai gniužulas gerklėje pradingsta, o galva bent šiek tiek prasivalo nuo streso, kurį patiriame kiekvieną dieną susidurdami su įvairiausiais sunkumais.

Kad ir kiek stengčiausi, jog šis tekstas nebūtų banalus, tačiau kitaip ir nebepridursi – ši meilė organizacijai yra klišinė, kad ir kaip pažiūrėtum, ir žmonės, kurie kalba apie savo organizacijas su džiugesiu, entuziastingai pasakoja apie naujus projektus, kaip jie pakeis vieno žmogaus vakarą, o galbūt šimto žmonių ateitį – jie visi yra teisūs, jie visi tai patiria. Buvimas atstovybėje, kad ir koks nereikšmingas ir mažas etapas atrodytų mūsų viso gyvenimo perspektyvoje, jau nulėmė daug dalykų. Galbūt padėjo atrasti save, atrasti draugų. Man padėjo suvokti, kad žmogus gali padaryti daug daugiau, negu pats įsivaizduoja. Mano kolega, mano draugas, mano šeimos narys. Ir aš pati tuo pačiu. Tik mes patys save ribojame.

Pavasarį surinkti SAKV apklausos duomenys parodė, kad nors organizacija veikia gerai, tačiau reikalingi pokyčiai. Ir viduje, ir išorėje, o ypač – atstovaujant studentus. Todėl naujas puslapis – tai tarsi naujas etapas, atsišviežinimas. Niekas nežino, kokie pokyčiai mūsų dar laukia ateinančiais metais, kokie nauji projektai ar iniciatyvos bus įgyvendintos.

Kviečiu visus ne tik apsižvalgyti puslapyje, tačiau ir dažniau užsukti į SA, pasilabinti, kreiptis į mus kiekvienu kilusiu klausimu. Mes esam tam, kad padėtumėme Jums.

 

Miglė Pranculytė