2021 m. Birželio 12 d. (šeštadienį) 12:00 vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 114
auditorija.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
3. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
4. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
5. Balsavimo procedūros pristatymas;
6. ISM SA 2020 06 01 – 2021 06 12 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas;
7. ISM SA 2020 06 01 – 2021 06 12 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas;
8. ISM SA 2020 06 01 – 2021 06 12 Veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas;
9. ISM SA 2020 06 01 – 2021 06 12 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos tvirtinimas;
10. ISM SA 2021–2023 metų Strategijos pristatymas;
11. ISM SA 2021–2023 metų Strategijos tvirtinimas;
12. Pertrauka;
13. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
14. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
15. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
16. ISM SA organų rinkimų procedūros pristatymas;
17. Balsavimas;
Balsų skaičiavimas
18. Balsavimo rezultatų pristatymas;
19. Kiti svarbūs klausimai;
20. Susirinkimo uždarymas.