2017 metų kovo 9 dieną, 18:00 vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas. Balso teisę Visuotiniame narių susirinkime turi ISM Studentų atstovybės nariai.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 209 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Delegatų į ISM SA Konferenciją tvirtinimas;
  2. Kandidatų į Pirmakursių žygio vadovus prisistatymai;
  3. Balsavimas;
  4. Akademinių reikalų komiteto veiklos pristatymas;
  5. Finansų komiteto veiklos pristatymas;
  6. Žmogiškųjų išteklių komiteto veiklos pristatymas;
  7. Darbo grupių veiklos pristatymas: ISM SA Strategija 2018 – 2020 ir ISM SA Alumni sistema;
  8. Ateinančių ISM SA renginių/projektų pristatymas:
  9. Kiti klausimai.