2019 m. gegužės 9d. (ketvirtadienį) 17:30, 113 auditorijoje vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 113 aud.

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
3. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
4. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
5. Balsavimo procedūros pristatymas;
6. ISM SA 2018 04 26 – 2019 05 09 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir
tvirtinimas;
7. ISM SA 2018 04 26 – 2019 05 09 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas;
8. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
9. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
10. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
11. ISM SA rinkimų procedūros pristatymas;
12. Balsavimas;
Pertrauka: 20 min
13. Balsavimo rezultatų pristatymas;
14. Kiti svarbūs klausimai;
15. Susirinkimo uždarymas.