2018 m. balandžio 26 d., 18:00 vyks rinkiminė-atasakaitinė ISM SA Konferencija, kurios metu išrinksime naująjį/-ą ISM SA Prezidentą/-ę, Valdybą bei Revizijos komisiją. Balso teisę susirinkime turi Visuotinio narių susirinkimo deleguoti Delegatai.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 113 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. ISM SA 2017 04 20 – 2018 04 26 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
  2. ISM SA 2017 04 20 – 2018 04 26 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos išvados;
  3. ISM SA įstatų projekto pristatymas ir tvirtinimas;
  4. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
  5. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
  6. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
  7. ISM SA rinkimų procedūros pristatymas;
  8. Balsavimas;
  9. Balsavimo rezultatų pristatymas;
  10. Kiti svarbūs klausimai.