2017 m. balandžio 20 d., 18:00 kviečiame Delegatus į ISM SA rinkiminę-ataskaitinę Konferencija, kurios metu vienerių metų kadencijai bus renkamas naujas Prezidentas, 4 Valdybos nariai ir Revizijos komisijos nariai.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 113 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. ISM SA 2016 12 01 – 2017 04 20 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
  2. ISM SA 2016 12 01 – 2017 04 20 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos išvados;
  3. ISM SA Strategijos 2018-2020 m. pristatymas ir tvirtinimas;
  4. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
  5. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
  6. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
  7. ISM SA rinkimų procedūros pristatymas;
  8. Balsavimas;
  9. Balsavimo rezultatų pristatymas;
  10. Kiti svarbūs klausimai.