Šių metų rudens semestrą ISM Studentų atstovybė pristato savo bendruomenei naują iniciatyvą – ISM SA pasiekimų stipendiją, skirtą unikaliausiam universiteto studento pradedančiajam verslui. Didžiuojamės galėdami pranešti, jog ISM SA projektas tapo pirmąja studentų inicijuota bei verslumą skatinančia stipendija Lietuvoje.

Idėjos ištakos
Tęstinumas, tradicijų puoselėjimas ir kūrimas visuomet buvo vienais iš svarbiausių Studentų atstovybės idėjinių bei strateginių siekių. Anot ISM SA prezidentės Gabrielės Motiejūnaitės, organizacijos misija – “ne tik skatinti bendruomeniškumą universitete, bet ir prisidėti prie kiekvieno studento asmeninio bei profesinio tobulėjimo”, tad nenuostabu, jog ISM SA seniai troško sukurti projektą, kuris paskatintų tarpusavio supratimą bei prasmingą patirties dalijimąsi tarp universiteto bendruomenės narių.

Siekdama, jog stipendija būtų kuo aktualesnė ISM universiteto studentams bei atsižvelgtų sastipkesį jaunų žmonių veiklas,
ISM SA iniciavo studentų apklausą, kuri padėjo išsiaiškinti jų prioritetus ir poreikius. Tyrimo, kuriame dalyvavo 217 individų, rezultatai parodė, jog ISM studentai labiausiai vertina verslumą bei bendruomeniškumą, tad stipendijos koncepcijoje nuspręsta akcentuoti būtent šias vertybes. Apklausa taip pat atskleidė, jog svarus universiteto studentų skaičius (30 procentų apklaustųjų) jau yra įkūrę nuosavą verslą ar ruošiasi jį įkurti dar studijuodami ISM universitete. Atliktas tyrimas leido daryti prielaidą, jog pirmoji verslumą skatinanti stipendija šalyje tikslingai įsteigta būtent ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, prisidės prie verslumo skatinimo ne tik bendruomenės viduje, bet ir visoje Lietuvoje.

Verslumą skatinančios stipendijos naudą taip pat pripažįsta ir aukščiausias pareigas užimantys universiteto atstovai. ISM universiteto rektorius doc. dr. Alfredas Chmieliauskas pabrėžia, jog “savo bendruomenę stengiamės grįsti abipusiu pasitikėjimu, pagarba bei dėkingumu“, džiaugdamasis, jog ISM SA pasiekimų stipendijos projektas – „tai studentų gebėjimas įvertinti bei suprasti vienas kitą.”

Prie projekto idėjos vystymo savo įžvalgomis prisidėjo ir daugiau ISM administracijos narių. Tarp pasiekimų stipendiją palaikančių žmonių, ir ISM universiteto CEO dr. Ivo Matser, išreiškęs savo pasididžiavimą nauja Studentų atstovybės iniciatyva. Jis akcentavo, jog svarbiausia tai, kad atsakomybę už naujų verslo galimybių kūrimąsi universitete ISM SA prisiėmė patys, be universiteto paskatinimo. Jo nuomone tai „didžiulis pasiekimas visai ISM bendruomenei.

Studentų atstovybei svarbus buvo ne tik universiteto atstovų padrąsinimas. Ilgametė ISM administracijos atstovųppt3 patirtis bei paties universiteto parodytas įvairių stipendijų iniciavimo pavyzdys tapo ISM SA projekto kelrodžiu bei suteikė reikiamą kryptį tolimesnei jo eigai.

ISM pasiekimų stipendijos idėjos vertingumu pavyko įtikinti ne tik ISM vidinę bendruomenę, bet ir verslo įmonę už universiteto ribų – „Personalo konsultacijų grupė“, kuri tapo pagrindiniu projekto finansiniu partneriu. Veržlių,
jaunų žmonių kolektyvas iš Kauno buvo pirmasis parodęs pasitikėjimą projektu ir ISM universiteto studentų potencialu. Anot įmonės vadovaujančios partnerės Redos Maumevičienės, „Personalo konsultacijų grupė“ „teikia didelę reikšmę jaunų talentų bei inovatyvių projektų skatinimui“, tad ISM SA ir įmonės vertybių bei požiūrio dermė paskatino užmegzti tikslingą partnerystę.

Į iniciatyvą įsitraukė ne tik ISM universitetas bei Lietuvos verslo įmonės, bet ir pačios ISM SA alumnių bendruomenė. Anot pasiekimų stipendijos organizacinės grupės, bendruomenės narių moralinė bei finansinė parama padrąsino tikėti ir ryžtingai siekti užsibrėžto tikslo. Taip ISM SA pasiekimų stipendija ilgainiui tapo ne tik universiteto, bet ir pačios SA bendruomenės vienybės išraiška.

Galutinė stipendijos koncepcija
Džiaugiamės galėdami pristatyti universiteto bendruomenei galutinę projekto koncepciją. ISM SA pasiekimų stipendija – tai 750Eur vertės vienkartinė stipendija, skirta pradedančiajam ISM bakalauro-magistro studento verslui (startup‘ui). Tolimesnė projekto eiga vyks trimis etapais: registracija, motyvaciniai pokalbiai bei stipendijos skyrimas. ISM SA paskelbus apie registracijos pradžią, studentai užpildys reikalingą formą bei atsiųs savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir kitus reikalingus dokumentus ISM SA akademinių reikalų komitetui iki spalio 26 dienos. Pasibaigus registracijos periodui, aplikuojantieji bus asmeniškai pakviesti į vertinimo komisijos motyvacinį pokalbį, kuriame turės pristatyti savo verslo iniciatyvą ISM universiteto, ISM SA, ISM SA alumni ir stipendijos finansinio partnerio atstovams. ISM SA pasiekimų stipendijos laimėtojas po vertinimo komisijos posėdžio paaiškės lapkričio 14 dieną.

Daugiau informacijos apie ISM SA Pasiekimų stipendiją galite rasti ISM SA tinklalapyje www.ismsa.lt
Visas su projektu susijusias naujienas sekite ISM SA Facebook profilyje: https://www.facebook.com/ismsa/.