2020 m. Birželio 1d. 16:30 vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 113 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
3. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
4. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
5. Balsavimo procedūros pristaymas;
6. ISM SA 2019 05 09 – 2020 06 01 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas;
7. ISM SA 2019 05 09 – 2020 06 01 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas;
8. ISM SA 2019 05 09 – 2020 06 01 Veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas;
9. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
10. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
11. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
12. ISM SA organų rinkimų procedūros pristatymas;
13. Balsavimas; Balsų skaičiavimas
14. Balsavimo rezultatų pristatymas;
15. Kiti svarbūs klausimai;
16. Susirinkimo uždarymas.