Loading...

Category Archives: Uncategorized

ISM SA Visuotinis nanrių susirinkimas 2020/06

2020 m. Birželio 1d. 16:30 vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 113 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
3. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
4. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
5. Balsavimo procedūros pristaymas;
6. ISM SA 2019 05 09 – 2020 06 01 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas;
7. ISM SA 2019 05 09 – 2020 06 01 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas;
8. ISM SA 2019 05 09 – 2020 06 01 Veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas;
9. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
10. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
11. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
12. ISM SA organų rinkimų procedūros pristatymas;
13. Balsavimas; Balsų skaičiavimas
14. Balsavimo rezultatų pristatymas;
15. Kiti svarbūs klausimai;
16. Susirinkimo uždarymas.

ISM SA Visuotinis nanrių susirinkimas 2019/05

2019 m. gegužės 9d. (ketvirtadienį) 17:30, 113 auditorijoje vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 113 aud.

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
3. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
4. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
5. Balsavimo procedūros pristatymas;
6. ISM SA 2018 04 26 – 2019 05 09 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir
tvirtinimas;
7. ISM SA 2018 04 26 – 2019 05 09 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas;
8. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
9. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
10. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
11. ISM SA rinkimų procedūros pristatymas;
12. Balsavimas;
Pertrauka: 20 min
13. Balsavimo rezultatų pristatymas;
14. Kiti svarbūs klausimai;
15. Susirinkimo uždarymas.

Apply to ISM Committee on Ethics

We want to inform you about the end of term of office of the ISM Committee on Ethics. On this February Ieva Poškutė and Valdemar Verbicki ended their terms of offices. ISM SA wants to thank them for representing students at the Committee. Due to that ISM SA announces a selection of the new delegates to the ISM Committee on Ethics.

The main aim of the committee is to deal with the violations of the Code of Ethics. You can find it here

The Committee consists of two faculty members, two members of administrative staff and two students, elected by the student association. They arrange meetings to deal with the violations of the Code of Ethics. The term of office for a member of the Committee is two years.

If you care about the violations of academic ethics in the university, if you are willing to dedicate your time to deal with them, and represent students‘ interests in the Committee, fill a form and send it via e-mail valdyba@ismsa.lt. We will accept applications until 20th of February.

If you have any questions before making the decision, contact viktorija.pociute@ismsa.lt

Applicants must have not violated academic ethics.

ISM SA Visuotinis narių susirinkimas 2018/12

2018 m. gruodžio 6 d. (ketvirtadienį) 17:30, 114b auditorijoje vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 114b aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. ISM SA Įstatų projekto pristatymas ir tvirtinimas;
 2. Akademinių reikalų komiteto veiklos pristatymas 2018 04 26 – 2018 12 06;
 3. Finansų komiteto veiklos pristatymas 2018 04 26 – 2018 12 06;
 4. Marketingo komiteto veiklos pristatymas 2018 04 26 – 2018 12 06;
 5. Viešųjų ryšių komiteto veiklos pristatymas 2018 04 26 – 2018 12 06;
 6. Žmogiškųjų išteklių komiteto veiklos pristatymas 2018 04 26 – 2018 12 06;
 7. ISM SA Valdybos veiklos ataskaita 2018 04 26 – 2018 12 06;
 8. Pirmakursių stovyklos ataskaita;
 9. Creative Shock ataskaita;
 10. Pokerio turnyro atasakita;
 11. Orientacinių varžybų ataskaita;
 12. Gyvos muzikos vakaro ataskaita;
 13. ISM Kalėdų pristatymas;
 14. Kiti klausimai.

ISM SA Rinkiminė-ataskaitinė konferencija 2018

2018 m. balandžio 26 d., 18:00 vyks rinkiminė-atasakaitinė ISM SA Konferencija, kurios metu išrinksime naująjį/-ą ISM SA Prezidentą/-ę, Valdybą bei Revizijos komisiją. Balso teisę susirinkime turi Visuotinio narių susirinkimo deleguoti Delegatai.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 113 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. ISM SA 2017 04 20 – 2018 04 26 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
 2. ISM SA 2017 04 20 – 2018 04 26 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos išvados;
 3. ISM SA įstatų projekto pristatymas ir tvirtinimas;
 4. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
 5. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
 6. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
 7. ISM SA rinkimų procedūros pristatymas;
 8. Balsavimas;
 9. Balsavimo rezultatų pristatymas;
 10. Kiti svarbūs klausimai.

ISM SA Visuotinis narių susirinkimas 2018

2018 m. kovo 15 d. vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas prasidės 18:30, registracijos pradžia – 18:00. Dalyvavimas Visuotiniame susirinkime yra būtinas visiems ISM SA nariams.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 209 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Delegatų į ISM SA Konferenciją tvirtinimas;
 2. Kandidatų į Pirmakursių žygio vadovus prisistatymai, klausimai ir balsavimas;
 3. Akademinių reikalų komiteto veiklos pristatymas;
 4. Finansų komiteto veiklos pristatymas;
 5. Viešųjų ryšių komiteto pristatymas;
 6. Žmogiškųjų išteklių komiteto veiklos pristatymas;
 7. Darbo grupių veiklos pristatymas: ISM SA įstatai ir ISM SA Brandbook;
 8. Ateinančių ISM SA renginių/projektų pristatymas;
 9. Kiti klausimai;

ISM SA Visuotinis narių susirinkimas 2017/12

Pranešame, jog 2017 m. gruodžio 7 d. (ketvirtadienis) 17:30, 209 auditorijoje vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas. Dalyvavimas susirinkime yra būtinas visiems ISM SA nariams.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 209 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. ​Akademinių​ ​reikalų​ ​komiteto​ ​veiklos​ ​pristatymas​ ​2017​ ​04​ ​20​ ​–​ ​2017​ ​12​ ​07
 2. Finansų​ ​komiteto​ ​veiklos​ ​pristatymas​ ​2017​ ​04​ ​20​ ​–​ ​2017​ ​12​ ​07
 3. Žmogiškųjų​ ​išteklių​ ​komiteto​ ​veiklos​ ​pristatymas​ ​2017​ ​04​ ​20​ ​–​ ​2017​ ​12​ ​07
 4. Viešųjų​ ​ryšių​ ​komiteto​ ​veiklos​ ​pristatymas​ ​2017​ ​04​ ​20​ ​–​ ​2017​ ​12​ ​07
 5. ​TedxISM​ ​ataskaita
 6. Pirmakursių​ ​stovyklos​ ​ataskaita
 7. Creative​ ​Shock​ ​ataskaita
 8. ISM​ ​SA​ ​Rudens​ ​orientacinių​ ​varžybų​ ​ataskaita
 9. TSD​ ​ataskaita
 10. ​ISM​ ​SA​ ​Pokerio​ ​turnyro​ ​ataskaita
 11. GMV​ ​pristatymas
 12. ​ISM​ ​Kalėdų​ ​pristatymas
 13. ISM​ ​SA​ ​Valdybos​ ​veiklos​ ​pristatymas​ ​2017​ ​04​ ​20​ ​–​ ​2017​ ​12​ ​07
 14. ​Kiti​ ​klausimai

ISM SA Rinkiminė-Ataskaitinė Konferencija 2017

2017 m. balandžio 20 d., 18:00 kviečiame Delegatus į ISM SA rinkiminę-ataskaitinę Konferencija, kurios metu vienerių metų kadencijai bus renkamas naujas Prezidentas, 4 Valdybos nariai ir Revizijos komisijos nariai.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 113 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. ISM SA 2016 12 01 – 2017 04 20 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
 2. ISM SA 2016 12 01 – 2017 04 20 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos išvados;
 3. ISM SA Strategijos 2018-2020 m. pristatymas ir tvirtinimas;
 4. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
 5. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
 6. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
 7. ISM SA rinkimų procedūros pristatymas;
 8. Balsavimas;
 9. Balsavimo rezultatų pristatymas;
 10. Kiti svarbūs klausimai.

ISM SA Visuotinis Narių Susirinkimas 2017

2017 metų kovo 9 dieną, 18:00 vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas. Balso teisę Visuotiniame narių susirinkime turi ISM Studentų atstovybės nariai.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 209 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Delegatų į ISM SA Konferenciją tvirtinimas;
 2. Kandidatų į Pirmakursių žygio vadovus prisistatymai;
 3. Balsavimas;
 4. Akademinių reikalų komiteto veiklos pristatymas;
 5. Finansų komiteto veiklos pristatymas;
 6. Žmogiškųjų išteklių komiteto veiklos pristatymas;
 7. Darbo grupių veiklos pristatymas: ISM SA Strategija 2018 – 2020 ir ISM SA Alumni sistema;
 8. Ateinančių ISM SA renginių/projektų pristatymas:
 9. Kiti klausimai.

Kas kalba už visus?

Tinkamai atstovauti kolegų interesams bei sėkmingai komunikuoti su universiteto administracija – nelengva užduotis. Jai atlikti spalio pradžioje pirmakursiai išsirinko savo seniūnus – studentus, galinčius prisidėti ne tik prie savo, bet ir prie bendrakursių studijų kokybės kūrimo.

Balsus nupirko nuoširdumu

Kad taptų naująja ekonomikos kurso seniūne, Gretai Ratkevičiūtei didelių įtikinėjimų neprireikė: ,,koks gi gali būti seniūnas, atlikdamas pareigas ne savo noru? Šį sprendimą priėmiau nesvarstydama, nes esu žmogus, kuriam rūpi.”
Mergina dar mokslo metų pradžioje pastebėjo, jog jos kursas gan vangiai reagavo į iškilusias problemas, klausimus, diskusijas. ,,Nebuvo komunikacijos – galbūt žmonės dar bijojo vieni kitų,” – pamena pirmakursė, – ,,tuo tarpu aš žvelgiau į priekį ir supratau, jog su šiais žmonėmis būsim kartu dar 4 metus ir turėsim susigyventi. Tad informacijos perdavimas, bendradarbiavimas su universiteto administracija bei kitos seniūno pareigos man yra suprantamos ir labai svarbios.”
Nieko keista, jog naujosios seniūnės vizija – vieningi bendrakursiai: ,,noriu sukurti šiltą mikroklimatą, kur kiekvienas nebijotų išreikšti savo nuomonės, būtų aktyvus ir jaustųsi reikalingas. Siekiu, kad po 4 metų kiekvieno atmintyje liktų ne tik kitų grupiokų vardai, tačiau daug gerų, įsimintinų, emocingų ir jautrių istorijų.”
Keldama savo kandidatūrą, Greta netikrų pažadų nedalino: ,,pasidalinau savo regima grupės vizija, iškėliau savo prioritetus ir paprašiau bendradarbiavimo bei tarpusavio komunikacijos. Šioje vietoje aš iškėliau sąlygą grupiokams – prašiau atiduoti balsą tik tuomet, jei sutinka ir pasižada visus metus suteikti man grįžtamąją reakciją.”

 

Pareigas užėmė netikėtai

Visiškai priešingai nei jos anksčiau minėta kolegė, naujoji industrinių technologijų kurso seniūnė Adelė Janulionytė savo kandidatūros kelti net negalvojo, kol už ją to nepadarė draugė, likus vos keletui minučių iki balsavimo. Tačiau mergina susitaikė su naująja savo pozicija. ,,Dabar turiu ne tikslą, o prognozę: šioje programoje besimokančiųjų skaičius turbūt visų mažiausias, todėl laikui bėgant visi turėtume glaudžiai susibendrauti. Prie to ketinu prisidėti kaip kurso atstovė.

 

Norėjosi kažko daugiau

Verslo vadybos ir analitikos kurso seniūne tapusi Gabrielė Grigaitytė teigia, jog apie šias pareigas metų pradžioje net
negalvojo: ,,vis dėlto pamažu įsiliedama į ISM bendruomenę supratau, jog noriu veikti kažką daugiau nei tik vaikščioti į paskaitas – noriu bendrauti su kuo didesniu skaičiumi savo kursiokų.
Merginos norą tapti seniūne lėmė ir aplinkinių pritarimas bei raginimas. O iš naujosios veiklos ji pati tikisi ne tik naudos savo grupei, bet ir asmeninio tobulėjimo: ,,tikiuosi įgyti dar geresnių komunikacijos, organizacinių bei bendruomenės lipdymo įgūdžių. Trokštu prisidėti prie geresnės atmosferos kūrimo tarp savo kursiokų.”

 

Žemaitiškas būdas daro savo

Tapti tarptautinio verslo ir komunikacijos kurso atstove Gabrielės Girininkaitės raginti nereikėjo: ,,nuo mažens buvau aktyvi ir norėjau visur dalyvauti, patiko lyderiauti, padėti kitiems apsispręsti ar imtis iniciatyvos. Be to, jau turėjau tokios patirties: skaičiuojant kartu su gimnazija, tai bus jau penktieji mano metai, būnant seniūne.”
Iš Pajūrio kilusi pirmakursė teigia, jog jei yra skirtumas tarp buvimo seniūne mokykloje ir universitete, ji jo pajusti dar nespėjo.

 

Prireikė laiko apsispręsti

Pirmakursis Rapolas Markevičius pasakoja, jog finansų programos seniūnu nusprendė tapti tik labai gerai viską apgalvojęs: ,,svarsčiau, ar rasiu laiko ir ar nėra kitų žmonių, kurie šitas funkcijas atliktų geriau.
Vaikino tikslai gana aiškūs: jis nori ne tik gerai atstovauti savo kursiokams, tačiau ir padėti kiekvienam asmeniškai, jei tik to prireiks. O ir viliasi jis pakankamai suprantamo rezultato: ,,tikiuosi, jog būsime kursu, nuo kurio ,,nubyrės” mažiausias skaičius studijuojančių.

 

Kandidatūrai įtakos turėjo nostalgija

Ekonomikos ir politikos kurso seniūnui Renatui Kandortui šios pareigos yra simbolinės: ,,kai 8-oje klasėje pradėjau visuomeninę veiklą, ją pradėjau būtent nuo seniūno pareigų. Tad ir universitete buvo simboliška vėl pradėti nuo jų – naujas miestas, nauja vieta, naujas startas. Bet tai buvo mano asmeninė iniciatyva, nebuvau labai raginamas kitų.”
Kitaip nei kai kurie kolegos iš kitų programų, Renatas dėl gauto posto turėjo pasistengti bei nurungti konkurentus: ,,kova buvo nelengva, bet kartu ir įdomi. Buvom trys kandidatai, su panašiomis patirtimis ir kompetencijomis. Faktorius, kuris nulėmė mano pergalę, tikriausiai buvo tai, jog prieš tai metus buvau ISM ambasadorių klubo narys. Tai, manau, buvo pagrindinis mano “koziris” prieš kitus.
Pirmakursis yra įsitikinęs, jog didžiausias iššūkis užimant seniūno pareigas – pastebėti ir spręsti vidines grupės problemas, kurios kyla tarp kelių žmonių, ir kurias ne visada galima pamatyti laiku.

 

 

Eglė Dirmeitytė