Loading...

Blog

ISM SA Rinkiminė-Ataskaitinė Konferencija 2017

2017 m. balandžio 20 d., 18:00 kviečiame Delegatus į ISM SA rinkiminę-ataskaitinę Konferencija, kurios metu vienerių metų kadencijai bus renkamas naujas Prezidentas, 4 Valdybos nariai ir Revizijos komisijos nariai.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 113 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. ISM SA 2016 12 01 – 2017 04 20 Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
 2. ISM SA 2016 12 01 – 2017 04 20 Revizijos komisijos veiklos ataskaitos išvados;
 3. ISM SA Strategijos 2018-2020 m. pristatymas ir tvirtinimas;
 4. Kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei klausimai kandidatams;
 5. Kandidatų į Valdybą prisistatymai bei klausimai kandidatams;
 6. Kandidatų į Reviziją prisistatymas bei klausimai kandidatams;
 7. ISM SA rinkimų procedūros pristatymas;
 8. Balsavimas;
 9. Balsavimo rezultatų pristatymas;
 10. Kiti svarbūs klausimai.

ISM SA Visuotinis Narių Susirinkimas 2017

2017 metų kovo 9 dieną, 18:00 vyks ISM SA Visuotinis narių susirinkimas. Balso teisę Visuotiniame narių susirinkime turi ISM Studentų atstovybės nariai.

Susirinkimo vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, 209 aud.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Delegatų į ISM SA Konferenciją tvirtinimas;
 2. Kandidatų į Pirmakursių žygio vadovus prisistatymai;
 3. Balsavimas;
 4. Akademinių reikalų komiteto veiklos pristatymas;
 5. Finansų komiteto veiklos pristatymas;
 6. Žmogiškųjų išteklių komiteto veiklos pristatymas;
 7. Darbo grupių veiklos pristatymas: ISM SA Strategija 2018 – 2020 ir ISM SA Alumni sistema;
 8. Ateinančių ISM SA renginių/projektų pristatymas:
 9. Kiti klausimai.

Kas kalba už visus?

Tinkamai atstovauti kolegų interesams bei sėkmingai komunikuoti su universiteto administracija – nelengva užduotis. Jai atlikti spalio pradžioje pirmakursiai išsirinko savo seniūnus – studentus, galinčius prisidėti ne tik prie savo, bet ir prie bendrakursių studijų kokybės kūrimo.

Balsus nupirko nuoširdumu

Kad taptų naująja ekonomikos kurso seniūne, Gretai Ratkevičiūtei didelių įtikinėjimų neprireikė: ,,koks gi gali būti seniūnas, atlikdamas pareigas ne savo noru? Šį sprendimą priėmiau nesvarstydama, nes esu žmogus, kuriam rūpi.”
Mergina dar mokslo metų pradžioje pastebėjo, jog jos kursas gan vangiai reagavo į iškilusias problemas, klausimus, diskusijas. ,,Nebuvo komunikacijos – galbūt žmonės dar bijojo vieni kitų,” – pamena pirmakursė, – ,,tuo tarpu aš žvelgiau į priekį ir supratau, jog su šiais žmonėmis būsim kartu dar 4 metus ir turėsim susigyventi. Tad informacijos perdavimas, bendradarbiavimas su universiteto administracija bei kitos seniūno pareigos man yra suprantamos ir labai svarbios.”
Nieko keista, jog naujosios seniūnės vizija – vieningi bendrakursiai: ,,noriu sukurti šiltą mikroklimatą, kur kiekvienas nebijotų išreikšti savo nuomonės, būtų aktyvus ir jaustųsi reikalingas. Siekiu, kad po 4 metų kiekvieno atmintyje liktų ne tik kitų grupiokų vardai, tačiau daug gerų, įsimintinų, emocingų ir jautrių istorijų.”
Keldama savo kandidatūrą, Greta netikrų pažadų nedalino: ,,pasidalinau savo regima grupės vizija, iškėliau savo prioritetus ir paprašiau bendradarbiavimo bei tarpusavio komunikacijos. Šioje vietoje aš iškėliau sąlygą grupiokams – prašiau atiduoti balsą tik tuomet, jei sutinka ir pasižada visus metus suteikti man grįžtamąją reakciją.”

 

Pareigas užėmė netikėtai

Visiškai priešingai nei jos anksčiau minėta kolegė, naujoji industrinių technologijų kurso seniūnė Adelė Janulionytė savo kandidatūros kelti net negalvojo, kol už ją to nepadarė draugė, likus vos keletui minučių iki balsavimo. Tačiau mergina susitaikė su naująja savo pozicija. ,,Dabar turiu ne tikslą, o prognozę: šioje programoje besimokančiųjų skaičius turbūt visų mažiausias, todėl laikui bėgant visi turėtume glaudžiai susibendrauti. Prie to ketinu prisidėti kaip kurso atstovė.

 

Norėjosi kažko daugiau

Verslo vadybos ir analitikos kurso seniūne tapusi Gabrielė Grigaitytė teigia, jog apie šias pareigas metų pradžioje net
negalvojo: ,,vis dėlto pamažu įsiliedama į ISM bendruomenę supratau, jog noriu veikti kažką daugiau nei tik vaikščioti į paskaitas – noriu bendrauti su kuo didesniu skaičiumi savo kursiokų.
Merginos norą tapti seniūne lėmė ir aplinkinių pritarimas bei raginimas. O iš naujosios veiklos ji pati tikisi ne tik naudos savo grupei, bet ir asmeninio tobulėjimo: ,,tikiuosi įgyti dar geresnių komunikacijos, organizacinių bei bendruomenės lipdymo įgūdžių. Trokštu prisidėti prie geresnės atmosferos kūrimo tarp savo kursiokų.”

 

Žemaitiškas būdas daro savo

Tapti tarptautinio verslo ir komunikacijos kurso atstove Gabrielės Girininkaitės raginti nereikėjo: ,,nuo mažens buvau aktyvi ir norėjau visur dalyvauti, patiko lyderiauti, padėti kitiems apsispręsti ar imtis iniciatyvos. Be to, jau turėjau tokios patirties: skaičiuojant kartu su gimnazija, tai bus jau penktieji mano metai, būnant seniūne.”
Iš Pajūrio kilusi pirmakursė teigia, jog jei yra skirtumas tarp buvimo seniūne mokykloje ir universitete, ji jo pajusti dar nespėjo.

 

Prireikė laiko apsispręsti

Pirmakursis Rapolas Markevičius pasakoja, jog finansų programos seniūnu nusprendė tapti tik labai gerai viską apgalvojęs: ,,svarsčiau, ar rasiu laiko ir ar nėra kitų žmonių, kurie šitas funkcijas atliktų geriau.
Vaikino tikslai gana aiškūs: jis nori ne tik gerai atstovauti savo kursiokams, tačiau ir padėti kiekvienam asmeniškai, jei tik to prireiks. O ir viliasi jis pakankamai suprantamo rezultato: ,,tikiuosi, jog būsime kursu, nuo kurio ,,nubyrės” mažiausias skaičius studijuojančių.

 

Kandidatūrai įtakos turėjo nostalgija

Ekonomikos ir politikos kurso seniūnui Renatui Kandortui šios pareigos yra simbolinės: ,,kai 8-oje klasėje pradėjau visuomeninę veiklą, ją pradėjau būtent nuo seniūno pareigų. Tad ir universitete buvo simboliška vėl pradėti nuo jų – naujas miestas, nauja vieta, naujas startas. Bet tai buvo mano asmeninė iniciatyva, nebuvau labai raginamas kitų.”
Kitaip nei kai kurie kolegos iš kitų programų, Renatas dėl gauto posto turėjo pasistengti bei nurungti konkurentus: ,,kova buvo nelengva, bet kartu ir įdomi. Buvom trys kandidatai, su panašiomis patirtimis ir kompetencijomis. Faktorius, kuris nulėmė mano pergalę, tikriausiai buvo tai, jog prieš tai metus buvau ISM ambasadorių klubo narys. Tai, manau, buvo pagrindinis mano “koziris” prieš kitus.
Pirmakursis yra įsitikinęs, jog didžiausias iššūkis užimant seniūno pareigas – pastebėti ir spręsti vidines grupės problemas, kurios kyla tarp kelių žmonių, ir kurias ne visada galima pamatyti laiku.

 

 

Eglė Dirmeitytė

#FundOurFuture

Lietuvoje besitęsiant rinkiminėms batalijoms ir partijoms akcentuojant švietimo sistemos reformų būtinybę, kaimyninės Latvijos studentų sąjunga piktinasi jų šalyje vykstančiomis permainomis ir prašo palaikymo kovoje su biurokratais.

Latvijos švietimo ir mokslo ministerija šią vasarą pristatė planą, pagal kurį būtų sukurta nauja vidurinių mokyklų mokytojų atlyginimų sistema. Ilgalaikėje perspektyvoje ši sistema atrodo gan patraukli, kadangi ji turėtų padėti efektyviau disponuoti resursais ir pasiūlyti didesnius atlyginimus mokytojams.

Tačiau yra ir kita medalio pusė. Šiuo metu Latvijos valdžia formuoja kitų metų biudžetą ir planuoja lėšas, skirtas naujajai vidurinio ugdymo finansavimo sistemai, perskirti iš pinigų, skirtų valstybės finansuojamoms aukštojo mokslo studijų vietoms, taip sumažinant valstybės finansuojamų vietų skaičių maždaug 5000 per 5 metus. Kad galėtume geriau suprasti situaciją, šiuo metu Latvijoje studijuoja 84000 studentų, iš kurių apie 34000 gauna valstybės finansavimą. Kaimyninės šalies aukštasis mokslas jau yra nepakankamai finansuojamas, kadangi net 48% krizės metu sumažintas biudžetas taip ir nebuvo atstatytas.

Latvijos studentų sąjunga laikosi pozicijos, jog valstybės finansuojamų vietų mažinimas apriboja aukštojo mokslo prieinamumą. Latvius palaikome ir mes, ISM Studentų atstovybė, prisidedanti prie Latvijos studentų organizuojamos solidarumo akcijos.

Jei jūs laikotės tokios pat pozicijos, kviečiame dalintis šiuo įrašu bei naudoti grotažymes #studentulieta, #LSA ir #fundourfuture. Niekada negalime žinoti, kokios reformos bus priimtos mūsų valstybėje – galbūt ir mums reikės kolegų palaikymo.

ISM SA įsteigė pirmąją verslumą skatinančią stipendiją Lietuvoje

Šių metų rudens semestrą ISM Studentų atstovybė pristato savo bendruomenei naują iniciatyvą – ISM SA pasiekimų stipendiją, skirtą unikaliausiam universiteto studento pradedančiajam verslui. Didžiuojamės galėdami pranešti, jog ISM SA projektas tapo pirmąja studentų inicijuota bei verslumą skatinančia stipendija Lietuvoje.

Idėjos ištakos
Tęstinumas, tradicijų puoselėjimas ir kūrimas visuomet buvo vienais iš svarbiausių Studentų atstovybės idėjinių bei strateginių siekių. Anot ISM SA prezidentės Gabrielės Motiejūnaitės, organizacijos misija – “ne tik skatinti bendruomeniškumą universitete, bet ir prisidėti prie kiekvieno studento asmeninio bei profesinio tobulėjimo”, tad nenuostabu, jog ISM SA seniai troško sukurti projektą, kuris paskatintų tarpusavio supratimą bei prasmingą patirties dalijimąsi tarp universiteto bendruomenės narių.

Siekdama, jog stipendija būtų kuo aktualesnė ISM universiteto studentams bei atsižvelgtų sastipkesį jaunų žmonių veiklas,
ISM SA iniciavo studentų apklausą, kuri padėjo išsiaiškinti jų prioritetus ir poreikius. Tyrimo, kuriame dalyvavo 217 individų, rezultatai parodė, jog ISM studentai labiausiai vertina verslumą bei bendruomeniškumą, tad stipendijos koncepcijoje nuspręsta akcentuoti būtent šias vertybes. Apklausa taip pat atskleidė, jog svarus universiteto studentų skaičius (30 procentų apklaustųjų) jau yra įkūrę nuosavą verslą ar ruošiasi jį įkurti dar studijuodami ISM universitete. Atliktas tyrimas leido daryti prielaidą, jog pirmoji verslumą skatinanti stipendija šalyje tikslingai įsteigta būtent ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, prisidės prie verslumo skatinimo ne tik bendruomenės viduje, bet ir visoje Lietuvoje.

Verslumą skatinančios stipendijos naudą taip pat pripažįsta ir aukščiausias pareigas užimantys universiteto atstovai. ISM universiteto rektorius doc. dr. Alfredas Chmieliauskas pabrėžia, jog “savo bendruomenę stengiamės grįsti abipusiu pasitikėjimu, pagarba bei dėkingumu“, džiaugdamasis, jog ISM SA pasiekimų stipendijos projektas – „tai studentų gebėjimas įvertinti bei suprasti vienas kitą.”

Prie projekto idėjos vystymo savo įžvalgomis prisidėjo ir daugiau ISM administracijos narių. Tarp pasiekimų stipendiją palaikančių žmonių, ir ISM universiteto CEO dr. Ivo Matser, išreiškęs savo pasididžiavimą nauja Studentų atstovybės iniciatyva. Jis akcentavo, jog svarbiausia tai, kad atsakomybę už naujų verslo galimybių kūrimąsi universitete ISM SA prisiėmė patys, be universiteto paskatinimo. Jo nuomone tai „didžiulis pasiekimas visai ISM bendruomenei.

Studentų atstovybei svarbus buvo ne tik universiteto atstovų padrąsinimas. Ilgametė ISM administracijos atstovųppt3 patirtis bei paties universiteto parodytas įvairių stipendijų iniciavimo pavyzdys tapo ISM SA projekto kelrodžiu bei suteikė reikiamą kryptį tolimesnei jo eigai.

ISM pasiekimų stipendijos idėjos vertingumu pavyko įtikinti ne tik ISM vidinę bendruomenę, bet ir verslo įmonę už universiteto ribų – „Personalo konsultacijų grupė“, kuri tapo pagrindiniu projekto finansiniu partneriu. Veržlių,
jaunų žmonių kolektyvas iš Kauno buvo pirmasis parodęs pasitikėjimą projektu ir ISM universiteto studentų potencialu. Anot įmonės vadovaujančios partnerės Redos Maumevičienės, „Personalo konsultacijų grupė“ „teikia didelę reikšmę jaunų talentų bei inovatyvių projektų skatinimui“, tad ISM SA ir įmonės vertybių bei požiūrio dermė paskatino užmegzti tikslingą partnerystę.

Į iniciatyvą įsitraukė ne tik ISM universitetas bei Lietuvos verslo įmonės, bet ir pačios ISM SA alumnių bendruomenė. Anot pasiekimų stipendijos organizacinės grupės, bendruomenės narių moralinė bei finansinė parama padrąsino tikėti ir ryžtingai siekti užsibrėžto tikslo. Taip ISM SA pasiekimų stipendija ilgainiui tapo ne tik universiteto, bet ir pačios SA bendruomenės vienybės išraiška.

Galutinė stipendijos koncepcija
Džiaugiamės galėdami pristatyti universiteto bendruomenei galutinę projekto koncepciją. ISM SA pasiekimų stipendija – tai 750Eur vertės vienkartinė stipendija, skirta pradedančiajam ISM bakalauro-magistro studento verslui (startup‘ui). Tolimesnė projekto eiga vyks trimis etapais: registracija, motyvaciniai pokalbiai bei stipendijos skyrimas. ISM SA paskelbus apie registracijos pradžią, studentai užpildys reikalingą formą bei atsiųs savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir kitus reikalingus dokumentus ISM SA akademinių reikalų komitetui iki spalio 26 dienos. Pasibaigus registracijos periodui, aplikuojantieji bus asmeniškai pakviesti į vertinimo komisijos motyvacinį pokalbį, kuriame turės pristatyti savo verslo iniciatyvą ISM universiteto, ISM SA, ISM SA alumni ir stipendijos finansinio partnerio atstovams. ISM SA pasiekimų stipendijos laimėtojas po vertinimo komisijos posėdžio paaiškės lapkričio 14 dieną.

Daugiau informacijos apie ISM SA Pasiekimų stipendiją galite rasti ISM SA tinklalapyje www.ismsa.lt
Visas su projektu susijusias naujienas sekite ISM SA Facebook profilyje: https://www.facebook.com/ismsa/.

Susipažinkite su Arnu Petravičiumi

14383366_1086659701370859_1944743719_nSusipažinkime su Arnu Petravičiumi, ketvirto kurso Ekonomikos ir politikos programos studentu. Arnas jau ketverius metus mina ISM SA durų slenkstį. Jis pasižymi stipria charizma, nestokoja humoro jausmo ir yra dažnas šokių aikštelės valdovas.
Per keturis metus Arnas spėjo susipažinti su ISM SA veikla bei pajusti, ką reiškia būti bendruomenės nariu. Kas paskatino jį prisijungti ir kokios patirties įgavo būdamas atstovybės nariu? Arnas mielai dalinasi savo patirtimi.

Jau rugsėjo 12d. startuos priėmimai į ISM studentų atstovybę. Gal galėtum pasidalinti, kas tave paskatino prisijungti prie ISM SA?
Išskirti vieną faktorių yra labai sunku. Dvyliktoje klasėje turėjau lūžį, kai tapau daug aktyvesnis įvairiuose veiklose. Taigi įstojimas į SA atrodė logiškas sekantis žingsnis, kuris atidarytų daug naujų durų. Taip pat turėjau keletą pažįstamų SA, kurie rekomendavo prisijungti prie jų komandos. Na, o lemiamas spyris, žinoma, buvo fuxų žygis. Pamačiau, jog vos vyresnė chebra už mane sugeba suorganizuoti tokio masto ir kokybės renginį, tuomet nebeliko jokių klaustukų ir iki galo apsisprendžiau, kad šiuo metu man tai tinkamiausia vieta :).

Buvimas atstovybėje asocijuojasi ne vien su linksmybėmis, čia – daugiausiai laiko atiduodama
darbui. Su kokiais sunkumais teko susidurti ISM SA veikloje?

Studentų atstovybėje teko patirti nemažai pirmų kartų :). Pradedant nuo pirmojo cold call’o, baigiant problemos sprendimu (naujieji SA nariai galės su šiuo reiškiniu susipažinti jau visai netrukus) 4 žmonių rate. Sunkumų buvo tikrai daug, kai reikėdavo perlipti save ir žengti žingsnį į dar nematytus vandenis.

Nauji žmonės, iššūkiai, nauji darbai keičia ir tobulina asmenybę. Kaip SA veikla keitė tavo gyvenimą?
Didžiausias pokytis įvyko sugebėjime planuoti laiką. Jei prieš SA būdavo sunku suderinti sporto treniruotes su mokslais, tai dabar įmanoma dirbti darbą pilnu etatu, mokytis bei kuruoti papildomus projektus vienu metu.

Atstovybėje buvai ir esi pastebimas dėl savo darbų gausos. Prie kokių projektų teko prisidėti?
Pirmais metais teko prisidėti prie International Kitchen, Gyvos Muzikos Vakaro, TEDxISM, Slalomo, SYTYCSY, Fuxų žygio ir Creative Shock renginių marketingo komandų. Antrais metais tapau Creative Shock projekto vadovu ir kitiems renginiams laiko visiškai nebeliko, bet kiekvienais metais prisidedu prie Fuxų žygio organizavimo.

10661725_1194116277270381_9152006430232918764_oMinėjai, jog dirbai marketinge, vėliau tapai marketingo komiteto viceprezidentas, o pastaruosius metus paties didžiausio atstovybės renginio – konkurso Creative Shock vadovu. Galbūt išskirtum, kuri veikla labiausiai patiko?
Kiekviena veikla turėjo savų išskirtinumų, įdomių aspektų ir iššūkių, bet be jokios abejonės vadovauti Creative Shock projektui patiko labiausiai.
Galimybė prisidėti prie tokio projekto pasitaiko retam, tad labai džiaugiuosi, kad pasisekė būtent man. Dirbant tekdavo suvaldyti didelį srautą, kuruoti 20 žmonių komandą, derėtis su pačiais didžiausiais partneriais ir, žinoma, vykti į Ugandą, kur su kolega rinkome informaciją finalinei konkurso užduočiai bei konsultavome vietinį verslą.
Per pastaruosius du metus kartu su komanda sugebėjome Creative Shock padaryti vienu iš didžiausių business case konkursu Europoje. Paskutiniais metais turėjome dalyvių iš visų pasaulio žemynų, tad iškart galima suprasti, kad vadovauti tokio masto projektui yra milžiniškas iššūkis ir galimybė išbandyti save, įrodyti, kad gali daugiau ir geriau.

Kiti atstovybės nariai– draugai, pažįstami ar kolegos? Dirbate ar ir kartu leidžiate laisvalaikį?dsc_0802
Per tris metus atstovybėje sutikau labai daug žmonių ir drąsiai galiu teigti, kad radau draugų iki gyvenimo galo, kuriais galiu pasitikėti visose gyvenimo situacijose ir kalnus versti tiek profesinėje srity, tiek šokių aikštelėje.

Šiais metais tapsi ISM SA alumniu. Kur judėsi toliau? Ar tolimesnė veikla ir darbas bus susijusęs su tuo, ką nuveikei ISM SA?
Pats faktas, kad tapsiu alumniu didelių pokyčių nepadarys, nes patirtis, kurią įgavau SA pagalba neišnyks. Jau nuo antro kurso turiu galimybę darbuotis pilnu tempu ir kaupti profesinę patirtį. Pats šiuo metu orientuojuosi į marketingą ir verslo plėtrą, o tai yra labai susiję su tuo, ką tekdavo veikti SA. Taip pat projektų valdymo patirtis yra naudinga visur.

Neseniai buvai vienos konferencijos pranešėjas. Kalbėjai apie Lithuanian Lunar Mission. Kas tai? Kokios tavo atsakomybės? Ar tavo kolegos taip pat yra atstovybės nariai?
Lithuanian Lunar Mission 2018 yra pirmoji Lietuvos Mėnulio misija bei pirmoji misija į Mėnulį pasaulyje, kurios metu bus auginamas maistas ir stebima, ar netolimoje ateityje ten gyvensiantys astronautai galės patys apsirūpinti organiniu ir šviežiu maistu. Aš pats asmeniškai esu vienas iš projekto vadovu ir orientuojuosi į projekto plėtrą bei partnerystes. Misijai vadovauju dar su dviem SA nariais Emonu Šabonu ir Ignu Bakanausku. Su jais šiais metais laimėjome Tarptautini Projektų Valdymo Čempionatą, kas ir nuvedė link Mėnulio misijos .

Kadangi tiek ISM tiek ISM SA įgavai daug patirties, gal gali duoti keletą patarimų naujam ISM SA nariui?
Pagrindinis patarimas būtų, kad nepraleistumėt nei vienos galimybės, kuri pasitaiko. Prisiimkit riziką, prisiimkit atsakomybes, nes tik taip atsiranda progresas. SA galime pavadinti savotiška gyvenimo simuliacija, kurioje gauname proga tapti projekto vadovais ir dirbti su 20 žmonių komanda jau pirmuosiuose kursuose. Gauname proga eiti į susitikimus su aukščiausių pozicijų atstovais į didžiausias įmones neturint jokios pardavimų patirties. O svarbiausia, kad labai anksti gauname galimybę skaudžiai klysti ir mokytis iš blogų sprendimų, kurie įmonėje galėtų kainuoti labai brangiai. Bet viskas prasideda nuo to pirmo žingsnio ir pasirinkimo – ar nepabijosit prisiimti atsakomybės ir rizikos? Tikiuosi ne :).

 

Interviu ėmė: Inga Aleknaitė

Nuo komiteto nario iki viceprezidento

Kiekvieną balandį, kai viceprezidentų kadencijos baiginėjasi, ir ateina eilė naujiems nariams užimti šias pozicijas, po truputį kyla įtampa ir tuo pačiu prasideda naujų metų, naujų projektų, naujų nuotykių laukimas.

Gerai prisimenu tą dieną, kai įvyko rolių apsikeitimas. Ore tvyrojo magiška nuotaika, gal šiek tiek primenanti tą jausmą per mokyklos išleistuvės: kažkoks etapas baigiasi, kažkoks prasideda. Nors pirmomis dienomis vyksta naujos pradžios šventimas, vėliau susiduriama su užgriuvusiais darbais. Nauji viceprezidentai tvarkosi su jais, nors, regis, vis dar jaučiasi atsakingi žmogui, kuris beveik visus mokslo metus buvo tavo mokytojas.

Vasarą po truputį pradedi susitvarkyti su darbais: vyksta veiklos planavimas, kurio metu valdyba kartu su viceprezidentais susid_mg_2600ėlioja veiklos planą ir bendrai nusprendžia, ne tik kokie renginiai vyks ateinančiais metais, bet ir kokie planai laukia atskirų komitetų, kokios strategijos turės būti įgyvendintos, kiek į kiekvieną komitetą bus priimta žmonių.
Rugpjūtį jau jautiesi tvirtai: žinai, kad gali suvaldyti savo komitetą, jau žinai ką nori pasakyti per pristatymus. Kai kurie planai ne tik po truputį yra įgyvendinami, bet tuo pačiu pradeda matytis darbo vaisiai: galvoti, planuoti, sunkiai dirbti naktimis buvo verta.

Prieš priėmimus viceprezidentai užduoda sau daug gyvenimiškų klausimų, kaip kad, kodėl jie patys rinkosi šį komitetą bei kodėl stojantieji į SA taip pat turėtų pas juos ateiti? Ar jie jau yra pakankamai stiprūs būti ir vadovais, ir mokytojais?

Viskas susidėlioja į savo vietas. Prieš pristatymus, nors ir jaudiniesi, tačiau stengiesi tvirtai žengti į sceną, kalbėti, ir bandyti paaiškinti ne tik, kaip veikia kiekvienas komitetas, bet ir kokios vertybės galioja kiekviename iš jų.

Pristatymai buvo puikūs, ir mes norime padėkoti visiems atėjusiems mūsų paklausyti. Nekantraujame išrinkti naujus narius!

Juk visas darbas, visos bemiegės naktys, visi naujų narių rinkimai yra tam, kad susikirtus keliais SA, ar komitete, žmonės galėtų vieni kitiems pasakyti „Džiaugiuosi, kad tave radau“. Nes ne tik jūs, stojantieji, norite būti atrasti – viceprezidentai taip pat laukia, kol galės jus atrasi.

 

Tekstas: Miglė Pranculytė

Nuotraukos: Aistė Mažylytė

Beieškant tinkamo komiteto

Jau rugsėjo 12–tąją prasidės naujų ISM studentų atstovybės narių priėmimas. Tai beveik mėnesį trunkantis laikotarpis, kurio metu klausimų iškyla būsimiems ir esamiems nariams. Tačiau, didžiausias galvos skausmas naujokams – kurį komitetą rinktis? Siekdami padėti apsispręsti viceprezidentai paruošia komitetų veiklų pristatymus, išsamiai atsako į visus klausimus. Visgi norėdami užtikrinti naujų kandidatų pasirinkimus savo nuomonėmis dalijasi ir kiti studentų atstovybės nariai.

Vienas iš komitetų, kuris gali jus sudominti – marketingas. Jo narė Brigita teigia: “Per pirmuosius metus SA marketingo komitetas davė be galo daug. Pardavimų subtilybių pagalba išmoksti ne tik parduoti idėją, tačiau kartu pristatyti ar parduoti ir save, kas šioje srityje yra svarbu. Tai vieta, kurioje tenka išlipti iš visų zonų, kurios tau kelia baimę, ir tikrąją ta žodžio prasme žingsnis po žingsnio, skambutis po skambučio siekti to, ką nori pasiekti ir gauti. Marketingo komitete vykdomi pardavimai mane žavi tuo, jog net ir gavęs tai, ko siekei, kaskart supranti, kad gali dar geriau, kas duoda nesibaigiančios motyvacijos darbuotis toliau”.

Kita studentų atstovybės narė Aušra sutiko pasidalinti savo patirtimi finansų srityje: “Vienas geriausių sprendimų, kuriuos gali padaryti finansų pirmakursis ar šiaip besidomintis kaip valdomi renginių finansai žmogus, yra pasirinkti ISM SA finansų komitetą. Pirmaisiais metais tą padariau ir aš! Ir čia išmokau ne tik kontroliuoti renginių finansus, rašyti renginių analizes, teikti projektų paraiškas, įvairiausių excel triukų, bet ir prisidėjau prie renginių organizavimo, sutikau daugybę naujų draugų ir galiausiai – ši patirtis man padėjo patekti į svajonių praktiką dar pirmame kurse!”

Mūsų atstovybės senbuvis Ernestas sutiko papasakoti apie savo komitetą: “Žmogiškieji ištekliai dažnai atrodo neapčiuopiama, neaiški veikla. Žmonės dažnai klausia, ką visgi jie veikia? Prieš daugiau nei du metus eidamas į šį universitetą ir pats turėjau dvejonių, bet įsiliejus į HR veiklą dvejonės išsisklaidė. Niekas nemėgsta dirbti nejaukioje, šaltoje aplinkoje. Žmogiškieji ištekliai idealiu variantu orientuojasi į tai, jog organizacijos mikroklimatas būtų kuo geresnis, kad nebūtų vidinių nesutarimų, problemų. Tai veikla, kurioje žmonės turi mokėti bendrauti, pajausti net neišsakomus kitų narių skaudulius”.

Lauryna – PR narė pasidalino savo patirtimi šiame komitete: ”Tik įstojus į Studentų atstovybę aš nebuvau tikra, ar mano vieta būtent viešųjų ryšių komitete, tačiau dabar aš savęs neįsivaizduoju niekur kitur. Kodėl? Niekada nebuvau menininkė, tačiau visada domėjausi mada, dizainu, tapyba ir, žinoma, reklama. Daugelis šio komiteto narių išmoksta ir dirba su tokiomis programomis kaip Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ir pan., tuo tarpu aš pasirinkau kiek kitą kryptį ir pradėjau dirbti su SA socialiniais tinklais. Taigi, viešųjų ryšių komitetas suteikė man naują progą atskleisti save veikloje, kuriai aš maniau nesanti sutverta. Dabar aš daug išmanau ne tik apie socialinių tinklų valdymą, bet ir apie rašymą, bendrą vizualų įvaizdį, dizaino naujoves. Šiame komitete išmokau ne tik atskleisti save, bet ir susipažinau su puikiais žmonėmis, kurie tapo mano artimais draugais, ir dabar mes esame viena stipri, kūrybiškumu alsuojanti komanda.”

“Akademinių reikalų komitetas, nors ten praleidau dar tik metus, išmokė mane labai daug. Darbas ir susirinkimai su universiteto administracija leido sustiprinti mano bendravimo įgūdžius ir pamatyti, kokie žmonės iš tikrųjų dirba ISM universitete. Įsitraukimas į Lietuvos studentų organizacijas leido susipažinti su daugybe įvairių studentų iš visos šalies, pamatyti problemas iš įvairių pozicijų ir požiūrių. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie komiteto veiklos, žaibiškai reaguoti į iškilusias problemas ir įgauti tiek daug patirties, kuri man labai pravers po studijų baigimo”- teigė Kotryna, akademinių reikalų komiteto viceprezidentė.

Ir paskutinis likęs komitetas – kultūra. Savo nuomonę apie jį dalinasi Paulius: “Kultūros komitetas suteikia galimybę iš arčiau peržvelgti, kaip turi būti valdomi projektai. Tai praktinė galimybė pasibandyti save projekto vadovo vietoje. Ypatingai linkiu čia pabandyti žmonėms, kurie mėgsta detaliai planuoti, apgalvoti įvairius scenarijus ir vertinti rizikas. Manau, kad šiame komitete galima pasiimti daugiau nei bet kuriame kitame. Bet vėlgi – viskas priklauso nuo jūsų.”

Planuoji stoti į SA? Tikimės, jog šis įrašas padėjo tau apsispręsti, į kurį komitetą stoti!

SA pristatymai – rugsėjo 12, 18:30, 114A auditorijoje.

 

Rugilė Pudževelytė

Pirmasis įrašas a.k.a žodis nuo mūsų

Kas yra Studentų atstovybė? Kokia jos reikšmė universitete? Ką ji reiškia Tau, skaitančiajam šį įrašą?

Negaliu kalbėti už kitus, tačiau man tai – ne tik organizacija, atstovaujanti studentus. Ne tik darbo vieta, į kurią skubu po paskaitų, kai mano bendrakursiai keliauja namo ilsėtis. SA jau tapusi man antraisiais namais. Gyvename tarsi broliai ir seserys, kartais valandų valandas galime šnekėtis įvairiausiomis temomis ar peštis kaip maži vaikai dėl užsispyrimo ar principų. Kad ir kaip ten bebūtų, čia gali būti tikras, kad jeigu kas nors atsitiktų, tai atsirastų bent keli žmonės kurie užstotų ir palaikytų. Net ir tie, paprastai nerodantieji šiltų jausmų, kartais pasako „Nusiramink. Viskas bus gerai“, ir tada stebuklingai gniužulas gerklėje pradingsta, o galva bent šiek tiek prasivalo nuo streso, kurį patiriame kiekvieną dieną susidurdami su įvairiausiais sunkumais.

Kad ir kiek stengčiausi, jog šis tekstas nebūtų banalus, tačiau kitaip ir nebepridursi – ši meilė organizacijai yra klišinė, kad ir kaip pažiūrėtum, ir žmonės, kurie kalba apie savo organizacijas su džiugesiu, entuziastingai pasakoja apie naujus projektus, kaip jie pakeis vieno žmogaus vakarą, o galbūt šimto žmonių ateitį – jie visi yra teisūs, jie visi tai patiria. Buvimas atstovybėje, kad ir koks nereikšmingas ir mažas etapas atrodytų mūsų viso gyvenimo perspektyvoje, jau nulėmė daug dalykų. Galbūt padėjo atrasti save, atrasti draugų. Man padėjo suvokti, kad žmogus gali padaryti daug daugiau, negu pats įsivaizduoja. Mano kolega, mano draugas, mano šeimos narys. Ir aš pati tuo pačiu. Tik mes patys save ribojame.

Pavasarį surinkti SAKV apklausos duomenys parodė, kad nors organizacija veikia gerai, tačiau reikalingi pokyčiai. Ir viduje, ir išorėje, o ypač – atstovaujant studentus. Todėl naujas puslapis – tai tarsi naujas etapas, atsišviežinimas. Niekas nežino, kokie pokyčiai mūsų dar laukia ateinančiais metais, kokie nauji projektai ar iniciatyvos bus įgyvendintos.

Kviečiu visus ne tik apsižvalgyti puslapyje, tačiau ir dažniau užsukti į SA, pasilabinti, kreiptis į mus kiekvienu kilusiu klausimu. Mes esam tam, kad padėtumėme Jums.

 

Miglė Pranculytė

Krikštynos ISM

ISM pirmakursių krikštynos: kuo jos išskirtinės?

Praeitą savaitę kiekvienas pirmakursis ar pirmakursė pagaliau gavo tikro studento ar studentės statusą. Klausiate, dsc08506kokios buvo tos pirmakursių krikštynos? Jums įdomu, ar pirmakursiai buvo apmėtyti miltais ir kiaušiniais? Daugelyje Lietuvos universitetų viskas tikriausiai vyko būtent taip. Tačiau ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas išsiskiria visiškai kitokiu požiūriu į šį renginį.

Lengvas pažeminimas, purvas, kvailos ar net kartais šiurpios užduotys – būtent tokios mintys dažniausiai ateina į galvą kalbant apie pirmakursių krikštynas. Vieni sako, jog tokio pobūdžio krikštijimas tapo tam tikra tradicija, tačiau iš tiesų mes galime rinktis: mėgautis tradicijomis ar jų atsisakyti.

Kiekvienais ISM studentų atstovybė išdrįsta atsisakyti tradicija tapusių nešvarių krikštynų ir pristato visiškai kitokį
renginio konceptą. Šiemet SA pirmakursius studentus nukėlė į 80-ųjų laikotarpį. Nors vieni džiaugiasi voliodamiesi purve, kiti mėgaujasi galėdami pasitelkti kritinio mąstymo ir orientavimosi įgūdžius. Būtent šių įgūdžių ISM pirmakursiams ir reikėjo krikštynose. Vienas studentas atsiliepė: “Mes studijuojame geriausiame verslo universitete Lietuvoje ir viename geriausių verslo universitetų Baltijos šalyse. Manau, natūralu, jog norime ir turime išlaikyti aukštą kartelę visose, ne tik mokslo pasiekimų, srityse. Vienas kurso dėstytojas palygino mūsų studijų programas su Oksfordo ir Kembridžo studijų programomis – mokymosi planas yra toks pat, tačiau skiriasi kultūra ir žmonių elgesys. Šie universitetai turi savas taisykles, kuriomis mes gėrimės ir čia, ISM Studentų atstovybėje, stengiamės suburti žmones su panašiu požiūriu. Kas mes tokie, jog laikytume save geresniais ir leistume sau pažeminti kitus? Kai kurie ISM pirmakursiai yra 300 kartų geresni už mus. Todėl pagrindinis mūsų tikslas per pirmakursių stovyklą ir krikštynas – suartinti žmones. Ir tai skatiname ne užmaukšlindami ant galvų vystyklus, o siekdami bendrų tikslų ir pergalės. Nuoširdžiai tikime, kad nelengva daug pasiekti be bendraminčių palaikymo.”

Apibendrinant, ISM turi stiprias vertybes, viziją ir misiją, kuriais vadovaudamasis universitetas išlaiko itin aukštus reitingus. Šie trys aspektai formuoja ISM įvaizdį ir požiūrį visose srityse: nuo paskaitų iki viešų renginių ar net krikštynų.

Juk universitetą ir kuria jame besimokantys žmonės.

 

Rytis Runkevičius